20.03.2018 English | Bulgarian  
site
  home 
  documentation 
  sourceforge
  project page
 
  links 
  about 

scripts
  pbedic 
  ptkmixer 
  mmixer 
  ickle2kxicq 

http://perlqt.sourceforge.net

SourceForge Logo


pbedic v0.2 - Perl Bulgarian English Dictionary

Информация:
pbedic е двупосочен Българо Английски речник написан на Perl, който използва речниковите файлове на kbedic. Pbedic разполага със конзолен и графични интерфейси (Term::ReadLine, Tk и Qt) . Трябва да имате инсталиран Tk perl модула (за Tk интерфейса) и PerlQt (за PerlQt интерфейса). Кирилски шрифтове (cp1251) са задължителни. Препоръчвам ви кирилизиращия пакет bglinux за пълна кирилизация на Linux. Погледнете в documentation секцията за информация как се инсталират perl модулите. Тестван на Slackware Linux и Peanut Linux .

От тази версия подразбиращия се интерфейс е Qt (PerlQt). Силно ви го препоръчвам !!!

ВАЖНО:
В тази версия не са включени речниковите файлове !!! Можете да ги вземете от kbedic и да ги сложите в /usr/local/share/ директорията (ако имате инсталиран kbedic в /usr/local/ - пропуснете тази забележка).

Сваляне:
      pbedic-0.2.tar.gz

Инсталиране:
      make install

Стартиране:
За подразбиращия се Qt интерфейс:

     pbedic

за Tk интерфейса:

     pbedic tk

за конзолния интерфейс:

     pbedic console

Скрийншоти: pbedic с подразбиращия се Qt интерфейс.


Configuration screenshot  About screenshot


pbedic с Tk интерфейс.pbedic с конзолен интерфейс ( стартиран в Konsole на KDE ).

Code, design and HTML by Miroslav Yordanov . For more site details look in about section . Special thanks to SourceForge team.
© 2002 Miroslav Yordanov