20.03.2018 English | Bulgarian  
site
  home 
  documentation 
  sourceforge
  project page
 
  links 
  about 

scripts
  pbedic 
  ptkmixer 
  mmixer 
  ickle2kxicq 

http://perlqt.sourceforge.net

SourceForge Logo


mmixer 1.2

Информация:
mmixer е конзолен аудио миксер, написан на perl. Трябва да имате инсталирани Term-Screen и Audio-Mixer perl модулите ( също така ви е необходим Term::ANSIColor модула, който най вероятно е включен по подразбиране във вашата perl инсталация) . Погледнете в documentation секцията за информация как се инсталират perl модулите. Тестван на Peanut Linux и Slackware Linux .

Промени:
      1.1 - 1.2 : Кода е оптимизиран и са оправени някои грешки. Незначителни промени в интерфейса.

      1.0 - 1.1 : Вече настройките за слилата на звука се запазват автоматично в ~/.mmixer при излизане от mmixer и автоматично се зареждат при стартирането му. Може да се зареждат запазените звукови настройки при стартиране на системата, като добавите в /etc/rc.d/rc.local :

/usr/bin/mmixer -l /home/user/

където можете да заместите '/home/user/' с който и да е друг път който съдържа конфиг файла на mmixer.
НОВИ КЛАВИШИ:
    'del' - mute all volumes
    'pgdn'/'pgup' - min/max current volume
Оправен е проблема с клавиша "лява стрелка" (не работеше при някои терминали) . Незначителни промени в интерфейса .

Сваляне:
        mmixer-1.2.tar.gz

Инсталиране:

		Следвайте тези стъпки:
		# tar xfvz mmixer-1.2.tar.gz
		# cd mmixer-1.2

		сега като root:
		# cp ./mmixer /usr/bin/

		стартиране:
		# mmixer

Скрийншот: mmixer в действие.

Code, design and HTML by Miroslav Yordanov . For more site details look in about section . Special thanks to SourceForge team.
© 2002 Miroslav Yordanov